header.png
 
 
Fantastisch dat u uzelf of iemand anders wenst in te schrijven!

Inschrijven van lidmaatschap en/of vrijwilliger gaat snel en gemakkelijke via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database.

Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt een inschrijfformulier gemaakt. Het inschrijfformulier wordt naar u gemaild.Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
   
   
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Communicatie
   
 
   
 
   
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige hockey informatie
   
   
   
 
   
 
Maatschappelijk Verantwoorde Rol
  MHV Evergreen vindt onze Maatschappelijke Verantwoorde Rol net zo belangrijk als het spelen van hockey.

 
   
   
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01