header.png
 
 

Contributies MHV Evergreen


Afkopen bardiensten:
  • per keer              €   30
  • heel seizoen       €   45
Afkopen fluitbeurten:
  • senioren              € 125
  • jeugd                    €   75

Betalingsvoorwaarden:
  • Uiterste betaaldatum contributie 2023-2024: 2 weken na factuurdatum
  • Toeslag bij te late betaling per lid: € 20,00
  • Gespreide betaling en overige regelingen zijn alleen mogelijk met toestemming van de penningmeester.

Het innen van de contributie, en andere op de contributiefactuur vermelde zaken, is uitbesteed aan ClubCollect.
Dat betekent dat u de factuur van Evergreen per e-mail en sms krijgt toegezonden van ClubCollect.

ClubCollect maakt hierbij altijd gebruik van het als eerste opgegeven e-mailadres en telefoonnummer.
Eventuele afspraken over betalingstermijn of gespreide betaling dienen met ClubCollect te worden geregeld.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de websitevan het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdragerechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk per email te gebeuren bij de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als deze door de ledenadministratie is bevestigd. Opzeggen bij coaches, trainers, TC leden en/of Bestuur dan wel mondeling / telefonisch is niet geldig.

Indien een lid wil opzeggen, dient dit uiterlijk 21 mei (junioren) of 23 juni (senioren) gedaan te worden. Bij opzeggen na deze datum geldt de volgende regeling:

  • Wordt opgezegd na de uiterlijke datum maar voor 1 juli dan is een boetebedrag van € 30 verschuldigd.
  • Bij opzeggen op of na 1 juli en vóór 20 augustus, wordt een boete opgelegd van 25% van de contributie voor het afgelopen seizoen.
  • Bij opzeggen op of na 20 augustus, dus wanneer competitie reeds gaande is of in ieder geval de indelingen al hebben plaatsgevonden en de teams bij de KNHB opgegeven, geldt een boetebedrag van 100% van de contributie van dat seizoen.

De opzegging wordt pas verwerkt in de ledenadministratie als alle financiële verplichtingen, inclusief bovenstaande boetes, zijn voldaan.

Wij verwijzen hierbij naar het KNHB-bondsreglement:
Overgang van een speler naar een andere vereniging beëindigt de speelgerechtigdheid van de speler bij de te verlaten vereniging. Overgang kan alleen geschieden als de betrokkene aan zijn financiële verplichtingen bij de te verlaten vereniging heeft voldaan, hetgeen dient te blijken uit een door de speler bij de aanmelding bij de nieuwe vereniging over te leggen schriftelijke verklaring van de te verlaten vereniging.

Leden kunnen niet ingeschreven worden bij een andere vereniging voordat de uitschrijving bij Evergreen is voltooid.
Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier door het Bestuur van MHV Evergreen van worden afgeweken.
 

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01