header.png
 

Lid / vrijwilliger worden

Richtlijnen lidmaatschap en/of vrijwilliger worden
 
Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen in onze database opgenomen. Leest voor u zich inschrijft onderstaande richtlijnen inzake het lidmaatschap en/of vrijwilliger (zie 9. Maatschappelijk Verantwoorde Rol) worden goed door.

Indien u zich vervolgens hieronder via het digitale inschrijfformulier aanmeldt, verklaart u akkoord te gaan met onderstaande richtlijnen
alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van MHV Evergreen en verklaart u zich hieraan te houden. Wilt u naar het inschrijfformulier klik dan hier.
 
1. Contributie
Hier vindt u meer over de contributie.

2. Lidmaatschap / Gratis meetrainen
Voordat men lid wordt, mag men drie keer gratis meetrainen. Na de derde keer kan men besluiten lid te worden
van MHV Evergreen.
 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en telkens stilzwijgend verlengd met een jaar.

3. Opzegging
Behoudens royement door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend beeindigd worden door schriftelijke
opzeggen bij de ledenadministratie voor 31 mei van het lopende seizoen. In niet voorziene gevallen beslist het bestuur.
 
Indien het lidmaatschap niet voor 31 mei van het lopende seizoen schriftelijk bij de ledenadministratie is opgezegd, wordt het volledige contributiebedrag van het
volgende verenigingsjaar in rekening gebracht. U kunt zich dan niet inschrijven bij een andere hockeyclub omdat u dan nog steeds via MHV Evergreen ingeschreven staat bij de KNHB.

Indien niet wordt voldaan aan de financiele verplichtingen, zal na twee aanmaningen overgegaan worden tot het inschakelen van een deurwaarder; tevens kan dit leiden tot royement. In bepaalde gevallen kan het bestuur een lid schorsen; d.w.z. tijdelijk uitsluiten van deelname aan wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten.

4. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt vernoemd binnen de contributietabel

5. Betalingsvoorwaarden
Omstreeks eind september wordt de jaarlijkse contributiefactuur per mail verstuurd. Per lid wordt een factuur aangemaakt. Leden worden verwacht de jaarlijkse contributiefactuur te voldoen binnen de aangegeven betalingstermijn van 4 weken (voor 31 oktober). Indien niet wordt
betaald, zal een betalingsherinnering worden verstuurd met een toeslag genoemd in de contributietabel.
 
Als na betalingsherinnering(en) niet betaald wordt voor 30 november, wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau, waarbij alle incassokosten voor rekening van het niet-betalende lid komen; tevens kan dit leiden tot royement. In bepaalde gevallen kan het bestuur een lid schorsen; d.w.z. tijdelijk uitsluiten van deelname aan wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten.
 
Bij lid worden gedurende het jaar bedraagt de betalingstermijn 2 weken en geldt bij niet-betalen dezelfde
procedure als bij degenen die lid zijn vanaf het begin van het seizoen. Zoals hierboven beschreven. Op basis van
inschrijfdatum van een nieuw lid wordt een vaste staffel van korting op de eerste jaar contributie gehanteerd.
 
Er bestaat een mogelijkheid tot gespreide betaling. De betalingsregeling dient jaarlijks te worden afgesproken met de penningmeester, waarbij altijd het uitgangspunt is dat in ieder geval de helft van de verschuldigde contributie dient te zijn betaald voor verlopen van de eerste betalingstermijn en de gehele contributie voor 31 december lopend jaar.
 
Bij 3 leden of meer, waarbij recreantenlidmaatschap niet meetelt, wordt een korting toegerekend zoals
opgenomen in de contributietabel, van de verschuldigde contributie. De korting is niet over de borg, inschrijfgeld of
toeslagen.
 
Voor de leeftijd gebonden contributie, ook richting KNHB, geldt als peildatum 1 oktober van het betreffende kalenderjaar.
 
Per 1 oktober 2014 gelden de volgende leeftijdscriteria:
 
Seniorleden 18 jaar en ouder geboren voor 1 oktober 1996
Juniorleden A 16 + 17 jaar geboren in de periode 1 oktober 1996 t/m 30 september 1998
Juniorleden B 14 + 15 jaar geboren in de periode 1 oktober 1998 t/m 30 september 2000
Juniorleden C 12 + 13 jaar geboren in de periode 1 oktober 2000 t/m 30 september 2002
Juniorleden D 10 + 11 jaar geboren in de periode 1 oktober 2002 t/m 30 september 2004
Juniorleden E 8 + 9 jaar geboren in de periode 1 oktober 2004 t/m 2006
Juniorleden F 6 + 7 jaar geboren in de periode 1 oktober 2006 t/m 2008
Funkey leden 4 - 5 jaar geboren op of na 1 oktober 2008
 
6. Verplichtingen
  • Leden boven de 16 jaar dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft, is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
  • Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het meedraaien van bardiensten
  • Junioren A en B zijn verplicht bij toerbeurt de jongere teams te fluiten.
  • Ouders van jeugdleden zijn verplicht om per toerbeurt bardiensten mee te draaien. Dit zal in de praktijk neerkomen op ongeveer 5 keer per jaar.
  • Ouders van jeugdleden worden verwacht om bij toerbeurt bij uitwedstrijden te rijden.
 
7. Verzekering
Voor leden, die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld, is een aanvullende aansprakelijkheids-en ongevallenverzekering afgesloten.

8. Kleding en Materialen
Ieder hockeylid zorgt voor zijn/haar sportkleding (uitgezonderd legguards e.d.). Daartoe behoort het clubtenue,
waarvan alle informatie op de aparte pagina is terug te vinden. Voordat u over gaat tot aanschaf is het raadzaam na
te vragen of het team waarin men gaat spelen gesponsoord wordt. Indien dit het geval is, zal een shirt beschikbaar worden gesteld met een eigen bijdrage. Men is verplicht tijdens competitie wedstrijden dit voorgeschreven tenue te dragen. Verder zijn scheenbeschermers verplicht en wordt een goed passende gebitsbeschermer zeer sterk aanbevolen. Bij de jeugd is een gebitsbeschermer ook verplicht!
 
9. Maatschappelijk Verantwoorde Rol
MHV Evergreen vindt onze Maatschappelijke Verantwoorde Rol net zo belangrijk als het spelen van hockey. In samenwerking met Platform MVV zijn wij tot een kort, midden- en langdurig plan gekomen waarin wij onze Maatschappelijk Verantwoorde Rol verder hebben uitgewerkt. MHV Evergreen wenst een Tweede Thuis voor iedereen te zijn. Zowel leden als niet leden. Wij zullen dan ook onze leden en niet-leden vragen wat hun vrijwillige bijdrage kan zijn in onze maatschappij. Ook niet-leden kunnen zich d.m.v. het inschrijfformulier opgeven om als vrijwilliger ingeschreven te worden. Men wordt dan niet als lid echter als vrijwilliger in de database opgenomen.
 
 
 
 

Agenda

Nog geen agendapunten.
 
Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram