header.png
 
 
Bestuur

Vrijwilligers gezocht

Nieuws afbeelding 20-6-2023
Aan iedereen die Evergreen een warm hart toedraagt,

Onze vereniging draait zoals alle verenigingen met name op vrijwilligers, mensen die de club in stand houden en verder helpen.
We hebben gelukkig een hoop vrijwilligers die regelmatig bezig zijn op onze vereniging, zonder hen zouden we niet zijn wie we zijn.

....maar we hebben toch nog een groot tekort aan vrijwilligers die zich structureel willen inzetten. We zoeken bestuursleden en mensen die de verbinding kunnen maken tussen het bestuur en alle leden, spelers en coaches. Momenteel ligt er teveel druk op het bestuur van twee personen en een aantal andere vrijwilligers die zich wel structureel inzetten. En wat als er iemand wegvalt?

Daarom sturen wij deze noodkreet voor invulling van een groot aantal posities! Zonder meer vrijwilligers kunnen we niet bieden wat hoort bij een sportvereniging en is onze toekomst in gevaar. Tijdens de ALV van twee weken terug hebben wij gedeeld wat nodig is en hier delen we nogmaals dit overzicht.

Meld je aan! Meld je samen aan! Samen kunnen we veel werk verzetten!

Het bestuur,
Jannick en Dirk
 
Bijlage Vrijwilligersgezocht.pdf

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01