header.png
 
 
Bestuur

Gezocht -> nieuwe bestuursleden

13-9-2023
Beste Evergreeners,

We zijn weer los dit seizoen, trainingen zijn weer opgestart en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. We hopen dat we er op onze vereniging weer, met zijn allen, een gezellig en sportief jaar van gaan maken!

...Echter, achter de schermen zijn er nog wel een paar organisatorische uitdagingen die met spoed moeten worden opgelost. Tijdens de laatste ALV hebben we een noodkreet laten horen dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de club draaiende te houden. Het positieve hiervan is dat er een aantal aanmeldingen zijn geweest, waardoor bijvoorbeeld sponsoring, evenementen en bar/keuken op een goede manier opgepakt gaan worden.

Maar we zijn momenteel nog steeds met slechts twee personen in het bestuur en dit is echt te weinig. Zeker met de wetenschap dat Jannick aan het einde van dit seizoen er ook uit zal stappen. 
Daarnaast staat met Jannicks vertrek de continuïteit van de "commissie" hockeytechnische zaken (TC) op het spel. Zonder een functionerende technische commissie is hockeyen niet mogelijk!

Daarom doen wij nogmaals de dringende oproep voor nieuwe bestuursleden! Als we tussen nu en het eind van het jaar geen zicht hebben op meer aanwas, is het voor ons ook niet mogelijk om verder te gaan in het nieuwe kalenderjaar. We zoeken vooral mede-bestuursleden om de werkzaamheden mee te kunnen verdelen, het is zeker geen dagtaak!

Daarnaast zoeken we mensen die los van het bestuur zich intensiever willen inzetten voor de vereniging en dan met name op het hockeytechnische gebied. We zoeken vrijwilligers met en zonder hockeyachtergrond die kunnen helpen met organiseren, plannen of allerlei vragen kunnen afhandelen. We zijn met ons ledenaantal fors aan het dalen en dat kunnen we alleen keren door goede idee├źn te bedenken en handjes te hebben om het uit te voeren.
Wij stimuleren het feit dat je anderen enthousiasmeert en je als groep aanmeldt. Zo kun je met bekende mensen het werk verdelen en met elkaar nadenken over diverse vraagstukken.

Neem contact met ons op door ons aan te spreken of een mail te sturen naar [email protected].

Sportieve groet,
Het bestuur
Dirk en Jannick 
 

Agenda

4-10 Fithockey toernooi
Ruitenburg  
Rabobank  


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01