header.png
 
 

sluiting veld 1 en clubhuis

Accommodatie

Nov-30 Met ingang van heden is de vereniging gesloten.
Veld 1 is reeds afgesloten van het water en mag niet meer worden betreden. 
Het alarmsysteem van het clubhuis is aangepast, waardoor ook het clubhuis voor iedereen gesloten zal zijn. Dit geldt niet voor de reeds geplande Ouderwets Gezellig van diverse teams. Op die data zal de accommodatie zorgen dat het clubhuis voor hun toegankelijk is.
Mochten er teams zijn die gedurende het zaalseizoen buiten willen

Lees verder


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01