header.png
 
 
Accommodatie

veranderingen bar/keuken

27-8-2023

Beste leden,

Met ingang van het nieuwe seizoen komen er wat veranderingen aan de opzet van de bar en keuken. Een en ander heeft te maken met de omvang en samenstelling van de vereniging, maar ook het aantal vrijwilligers.

Met name de keuken zal veranderen met beperkte openingstijden ten opzichte van de bar. Ook gaan we een deel van het assortiment van de keuken naar de bar verplaatsen en andersom. Ook wordt er gekeken naar de inzet van automaten. Omdat we minder 18+ leden hebben zal de nadruk op het assortiment in de bar en keuken ook geleidelijk verschuiven naar de jeugd. Ook komen er veranderingen als gevolg van het nieuwe statiegeld beleid van de overheid en het streven naar minder afval en plastic. Een en ander zal geleidelijk worden doorgevoerd.


De belangrijkste veranderingen die per direct ingaan zijn:

- Keuken- en bardienst wordt gesplitst. Er komt een aparte keuken- of bardienst.

- Keuken is alleen nog open als er keukendienst is. Het rolluik kan alleen nog geopend worden door iemand van de keuken en sommige barhoofden.

- Opslag van speciale drankjes, zoals Red Bull, mixdrankjes en wijn is vanaf heden in de keuken in plaats van het voorraadhok.

- Tosti’s en limonade voor de jeugd worden nu klaargemaakt door de bar, ook als de keuken dicht is. Tostiapparaat , tosti’s, oploslimonade, kannen en bekers zijn beschikbaar achter de bar.

- Snoep, koffievoorraad en chips gaan naar de keuken.

- Bitjes en thee blijven achter de bar in een gesloten onderkast van de bar. Overige kastjes hoeven niet meer afgesloten te worden.

- Evenementen zoals gezellig samen met je team eten (Ouderwets Gezellig), moeten vooraf gemeld zijn bij hoofd keuken, hoofd bar of barplanner. Hiervoor geldt een termijn van minimaal 2 weken van te voren door een mail te sturen naar [email protected]. Pas als het evenement op de clubagenda staat is het evenement definitief. Details hierover volgen nog.

- Bardienst is een verplichting van leden. De club stelt een aantal middelen ter beschikking aan leden om van te voren rekening mee te houden, maar het is niet de bedoeling dat deze verplichting zonder enig overleg wordt afgeschoven naar andere leden, op een manier waardoor andere leden de klos zijn. Dus een mededeling: ik kan niet, zonder enige poging om vervanging te regelen, wordt niet meer geaccepteerd. Net zoals het niet op komen dagen. Een ander wordt vanaf heden vastgelegd en uiteindelijk aan het bestuur voorgelegd voor een passende sanctie.

Gerelateerde nieuwsberichten

Einde hockeyseizoen
Plantdag pompoenen
 

Agenda

4-10 Fithockey toernooi
Ruitenburg  
Rabobank  


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01